Search

5 อย่างที่ไม่ควรทำ หลักจากออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆ

1. การยืดเส้นยืดสายไม่ควรทำหลังจากเลิกเล่น การยืดเส้นยืดสาย อันที่จริงแล้วนั้น พวกเราได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วในช่วงที่เราวอร์มอัพร่างกาย เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้เราพร้อมสำหรับการออกกำลังกายหนักนั่นเอง การทำให้ร่างกาย อวัยวะทุกส่วนพร้อมกับการออกกำลังกาย เราปฏิบัติกันตั้งแต่ก่อนเล่น แต่ว่าเมื่อเล่นเสร็จ แค่เรานั่งพักให้หายเหนื่อยก็พอแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องมายืดแขน ยืดขา เพราะถ้าหากเป็นแบบนั้นก็จะเป็นการทำให้กล้ามเนื้อส่วนที่เราออกกำลังกายไปนั้นค่อนข้างที่จะช้ำมากกว่าเดิมได้อีกด้